Τετάρτη, 29 Ιανουαρίου 2014

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ ΟΡΙΖΟΜΑΙ


Χωρίς ανάσα

χωρίς δάκρυα

χωρίς συνείδηση

μόνη στο άρτιο κενό μου

ελπίζοντας πως το κενό

γεμίζει με κενό.   

                                            January 29, 2014